E-maze s.r.o.

webmaster © 2005 

deutsch czech english


Rodili mluvci
Sluzby
Kontakt
Ceny, VOB
Projekty
O nas


Rodilí mluvčí

Proč byste své překlady měli svěřit rodilým mluvčím?

Když se svými texty obracíte na zákazníky nebo obchodní partnery, jistě se je snažíte přesvědčit, že právě vy jim můžete nabídnout to nejlepší. Působí-li však tento text - ať už to je webová stránka, uživatelské rozhraní a nápověda softwaru, nabídka, návod k obsluze, prezentace nebo "jen" obchodní dopis - kvůli nekvalitnímu překladu nepřesvědčivě, nebo dokonce podává zkreslené informace, šance na úspěšnou komunikaci se rapidně zhorší.

Odpovídá-li však jazyková úroveň prostředí cílové skupiny, může váš text svůj účel stoprocentně splnit, a nebude tak potenciální překážkou, nýbrž pomocníkem při realizaci vašich záměrů.

Docílit takové jazykové úrovně, aby čtenář nezaregistroval, že se jedná o překlad, a mohl se tak plně soustředit na vlastní obsah, lze pouze tím, že překlad bude provádět rodilý mluvčí. Profesní předpoklady lze získat vzděláním a zkušeností. Rodilý mluvčí má však navíc "přirozenou" znalost jazyka, získanou z rodinného, sociálního a kulturního prostředí, tedy živým kontaktem s jazykem již od ranného dětství. Až na ojedinělé výjimky jazykově vysoce nadaných jedinců nelze tuto přirozenou znalost jazyka vyvážit studiem nebo pozdějším dlouhodobým pobytem v prostředí daného jazyka.

Proto společnost E-MAZE, s.r.o. ctí zásadu, že všichni interní či externí překladatelé překládají pouze do svého rodného jazyka.

Neméně důležité jsou pro nás též aspekty jako vzdělání, zkušenost a odborné znalosti překladatele. Teprve profesní předpoklady ve spojení s jazykovou dovedností rodilého mluvčího vedou k výsledku, který splňuje nejvyšší nároky na kvalitu a účelnost.

Korektura rodilým mluvčím

Proč neprovádíme tzv. korektury rodilým mluvčím? Cílem těchto korektur zpravidla bývá snaha dosáhnout toho, aby text přeložený do cizího jazyka na čtenáře působil tak, jako by jej napsal rodilý mluvčí. Zkušenost však ukazuje, že výsledná kvalita v těchto případech výrazně zaostává za překlady zhotovenými přímo rodilým mluvčím. Takto vzniklé texty lze zpravidla poněkud zjednodušeně okomentovat slovy "dá se to tak říci, ale nikdo tak nemluví (nepíše)".

Proto společnost E-MAZE, s.r.o. korektury rodilým mluvčím nenabízí a všechny překlady svěřuje přímo rodilým mluvčím cílového jazyka.


 

Uvod Sluzby Technologie Reference Projekty O nas